La Moixina i el Parc Nou d’Olot són uns espais amb uns valors patrimonials excepcionals, tant des del punt de vista ecològic, com pel seu ús social i cultural.

En resposta a l’elevadíssim interès de la zona, l’any 2015 es va iniciar el projecte Catàleg de biodiversitat dels paratges de la Moixina i del Parc Nou per inventariar-ne la diversitat biològica d’aquests espais i així contribuir a la seva conservació i promoció.

El projecte es planteja els següents objectius:

  1. Recopilar tota la documentació disponible sobre la biodiversitat de l’àmbit de la Moixina i el Parc Nou.
  2. Validar les dades antigues i ampliar la informació a partir de treball de camp.
  3. Establir catàlegs actualitzats pels principals grups: flora vascular, líquens, fongs, briòfits, mol·luscs, papallones nocturnes, papallones diürnes, odonats, ocells, etc.
  4. Disposar d’una eina bàsica d’interpretació i conservació de la diversitat biològica. Es dedicarà especial atenció, doncs, a avaluar la situació de les espècies protegides, amenaçades o d’interès. patrimonial. També a les espècies exòtiques invasores.
  5. Plantejar els estudis i documents de gestió necessaris per assolir els objectius plantejats al Pla director dels espais verds d’Olot.

El Catàleg de biodiversitat dels paratges de la Moixina i del Parc Nou és un projecte promogut pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), l’Ajuntament d’Olot i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Mapa de situació de l’àmbit de treball (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya)