Contacte

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Departament de Territori i Sostenibilitat.

Generalitat de Catalunya
Av. Santa Coloma, 47
C.P. 17800 – Olot
Apartat de correus 298
Telèfon: 972 26 46 66
A/e: pnzvg@gencat.cat

http://parcsnaturals.gencat.cat/garrotxa

https://www.facebook.com/PNZonaVolcanicaGarrotxa

https://www.instagram.com/pngarrotxa/

https://www.pinterest.com/CDPNZVGarrotxa/

Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA)
Ajuntament d’Olot
Ctra. Riudaura, 94
C.P. 17800 – Olot
Telèfon: 972 27 48 71
A/e: sigma@consorcisigma.org

http://www.consorcisigma.org