Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou

Miquel Jover Benjumea

Grup de Flora i Vegetació, Departament de Ciències Ambientals, Universitat de Girona

Resum
Es presenta el catàleg de les espècies de briòfits que es fan a l’àmbit de la Moixina i el Parc Nou d’Olot, a partir tant del treball de camp com d’un buidatge bibliogràfic. En total s’han trobat 61 tàxons de briòfits, dels quals 47 són molses i 14 hepàtiques. El grup d’hàbitats que ha mostrat més riquesa taxonòmica és el dels boscos, si bé els ambients rupícoles també han mostrat una notable riquesa, especialment les parets i els murs de pedra seca. Destaca la troballa de Bryum gemmiferum, espècie que no està inclosa en la checklist de briòfits de Catalunya de l’any 2019.

Abstract
We present here an updated catalogue of the bryophyte flora of La Moixina-Parc Nou, a marshy wood located near the city of Olot. This list is based on fieldwork and a literature search, and includes a total of 61 species of bryophytes, of which 47 are mosses and 14 liverworts. The woodland is the taxonomically richest habi tat, although the rocky environments –and above all the dry-stone walls– are also species-rich. The discovery of Bryum gemmiferum, a species that does not appear on the 2019 Checklist of the Bryophytes of Catalonia, is of great interest.

Citació
Jover Benjumea, M. (2020). Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou. Olot: Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA; Ajuntament d’Olot; Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 26 p. (Catàleg de biodiversitat dels paratges de la Moixina i del Parc Nou (Olot, la Garrotxa)). DOI: https://doi.org/10.2436/10.8080.03.1

Catalogació de la diversitat de líquens presents a la Moixina i el Parc Nou (Olot, la Garrotxa)

Esteve Llop

Resum
El catàleg dels líquens dels paratges de la Moixina i el Parc Nou (Olot, la Garrotxa) està integrat actualment per 96 taxons, tots identificats en la categoria d’espècie. Cal destacar la presència de 14 espècies que són noves aportacions per al catàleg dels líquens de la Garrotxa. Cap de les espècies observades està inclosa en el Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. En el conjunt d’espècies hi dominen les epifítiques, que viuen sobre l’escorça dels arbres, que són el 58%. Les espècies saxícoles, que viuen sobre les roques, representen gairebé un terç del total. És interessant la troballa d’espècies foliícoles damunt del grèvol (Ilex aquifolium). […]

Abstract
The catalogue of lichens from the La Moixina and Parc Nou (Olot, La Garrotxa) consists of 96 taxa, all identified to species level. Of them, 14 species are additions to the checklist of lichens of La Garrotxa. None of the identified species is included in the Catalan Catalogue of Threatened Flora. Epiphytic lichens growing on tree bark dominate and represent 58% of the species identified, while saxicolous species growing on rocks account for one third. Of interest is the finding of foliicolous species on leaves of holly trees (Ilex aquifolium). […]

Citació
Llop, Esteve (2021). Catalogació de la diversitat de líquens presents a la Moixina i el Parc Nou (Olot, la Garrotxa). Olot: Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA; Ajuntament d’Olot; Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 40 p. (Catàleg de biodiversitat dels paratges de la Moixina i del Parc Nou (Olot, la Garrotxa)).
DOI: https://doi.org/10.2436/10.8080.03.3

Estudi de la micoflora dels parcs periurbans de la ciutat d’Olot: Parc Nou, la Moixina i la Deu

Joaquim Carbó, Miquel Àngel Pérez-De-Gregorio, Carles Roqué i Àngel Torrent

Resum
En aquest treball es presenten els resultats més rellevants de l’estudi de diversitat de fongs realitzat entre els anys 2017 i 2019 en els parcs periurbans d’Olot, concretament, al Parc Nou i a la zona de la Moixina i la Deu. En el moment de cloure l’estudi, s’havien catalogat 239 espècies fúngiques a la zona del Parc Nou, i 232 a la zona de la Deu, la Moixina i Can Maica; per tant, són 353, en total, les espècies diferents de fongs observades en el conjunt dels parcs periurbans olotins. A més d’aquestes 353 espècies de fongs, també cal afegir-hi 5 espècies de mixomicets o micetozous (regne Protista) que, tot i no ser fongs, sempre han estat estudiats pels micòlegs. […]

Abstract
This work presents the most relevant results of a study of fungal diversity carried out between 2017 and 2019 in the periurban parks of Olot. Specifically, the study was carried out in El Parc Nou and in the area of La Moixina and La Deu. By the end of the study, 239 different species of fungi had been identified in El Parc Nou and 232 in La Deu, La Moixina and Can Maica. The total number of different species in these periurban parks was 353. In addition to these species, we also detected five species of myxomycetes or mycetozoa (Protist kingdom), which, although not fungi, have always been studied by mycologists. […]

Citació
Carbó, J.; Pérez-De-Gregorio, M.À.; Roqué, C.; Torrent, À . (2020). Estudi de la micoflora dels parcs periurbans de la ciutat d’Olot: Parc Nou, la Moixina i la Deu. Olot: Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA; Ajuntament d’Olot; Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 72 p. (Catàleg de biodiversitat dels paratges de la Moixina i del Parc Nou (Olot, la Garrotxa)).
DOI: https://doi.org/10.2436/10.8080.03.2

Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou

Michael Lockwood

Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural

Resum
Es presenta un catàleg comentat de les libèl·lules (Odonata) de la Moixina i el Parc Nou (Olot, la Garrotxa), elaborat a partir de treball de camp i d’un buidatge bibliogràfic. En total, s’hi han detectat 40 espècies, de les qual 19 són citades només molt ocasionalment. Així, la comunitat de libèl·lules de la Moixina conté 21 espècies que s’hi reprodueixen de forma regular. Es remarca que els tres hàbitats principals a la zona són els recs, les basses d’en Broc i els camps i marges de bosc, i es comenta que, de les espècies regulars, totes les que tenen un índex de vulnerabilitat més alt a Catalunya (IVOC) freqüenten els recs. […]

Abstract
Fieldwork and a literature review enabled a catalogue of the damselflies and dragonflies of La Moixina (Olot, Catalonia), and Parc Nou (Olot) to be compiled. In all, 40 species have been detected in this area, of which 19 are only occasional visitors. The remaining 21 species breed or are observed regularly in the area’s three main habitats, the canals, the ponds and in the meadows and on woodland edges. Using an index of vulnerability for Catalan dragonflies (IVOC), it becomes clear that the most threatened species are all linked to the canals, of which Calopteryx virgo and Boyeria irene are good examples. […]

Citació
Lockwood, M. (2022). Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou. Olot: Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA; Ajuntament d’Olot; Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 19 p. (Catàleg de biodiversitat dels paratges de la Moixina i del Parc Nou (Olot, la Garrotxa)).
DOI: https://doi.org/10.2436/10.8080.03.4

Aportació al catàleg dels heteròcers (Lepidoptera) dels paratges de la Moixina i el Parc Nou d’Olot (Zona Volcànica de la Garrotxa)

Jordi Dantart

Societat Catalana de Lepidopterologia

Resum
Entre els anys 2018 i 2021 es van prospectar els heteròcers (macro i microlepidòpters) dels paratges de la Moixina i el Parc Nou d’Olot, situats dins del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Aquests espais naturals van ser visitats en dotze ocasions, distribuïdes entre abril i novembre, fent servir paranys de llum de tipus Heath i làmpades de vapor de mercuri per recollir les mostres. En aquest treball es presenten els resultats globals que inclouen 444 espècies. D’aquestes, cinc se citen per primer cop a la península ibèrica: Eudarcia richardsoni (Wlgm) (Meessiidae), Infurcitinea gaedikella Nel (Tineidae), Elachista gleichenella (F.) (Elachistidae), […]

Abstract
A survey of the moths (Macro- and Microlepidoptera) of two sites in La Garrotxa Volcanic Zone Natural Park, La Moixina and Parc Nou, in the city of Olot was performed in 2018–2021. On 12 nights from April to November Heath light traps and mercury vapour bulbs powered by an electric generator were set up to collect samples. In this paper the results of this study are presented, including a catalogue of 444 identified species. Five species were recorded for the first time in the Iberian Peninsula: Eudarcia richardsoni (Wlgm) (Meessiidae), Infurcitinea gaedikella Nel (Tineidae), Elachista gleichenella (F.) (Elachistidae), […]

Citació
Dantart, Jordi (2023). Aportació al catàleg dels heteròcers (Lepidoptera) dels paratges de la Moixina i el Parc Nou d’Olot (Zona Volcànica de la Garrotxa). Olot: Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA; Ajuntament d’Olot; Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 79 pàgines. (Catàleg de biodiversitat dels paratges de la Moixina i del Parc Nou (Olot, la Garrotxa)).

DOI: https://doi.org/10.57645/10.8080.03.2 

Els mol·luscs dels paratges de la Moixina i del Parc Nou

Jordi Nebot Obón

Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural

Resum
L’objectiu d’aquest treball és catalogar el conjunt d’espècies de mol·luscs presents o que han estat citats als paratges de la Moixina i al Parc Nou, al municipi d’Olot (Garrotxa), a partir del treball de camp realitzat durant els anys 2019 i 2020, de la revisió de col·leccions i del buidatge bibliogràfic. La varietat d’ambients presents a la zona d’estudi, periurbans, conreus o zones boscoses, i la diversitat de medis aquàtics com ara fonts, recs, basses i aiguamolls, han permès catalogar un total de 80 espècies.

Abstract
The aim of this work was to catalogue the mollusc species found in or previously recorded from two sites, La Moixina and Parc Nou, in the city of Olot (Garrotxa). It is based on fieldwork carried out in 2019 and 2020, a revision of collections and a bibliographic search. The variety of environments present in the study area, periurban habitats, farmland and woodlands, as well as the diversity of aquatic environments including springs, streams, ponds and marshland, help explain the diversity found in the catalogue of 80 species.

Citació
Nebot Obón, J. (2023). Catàleg dels mol·luscs dels paratges de la Moixina i del Parc Nou. Olot: Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA; Ajuntament d’Olot; Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 34 p. (Catàleg de biodiversitat dels paratges de la Moixina i del Parc Nou. Olot, la Garrotxa).

DOI: https://doi.org/10.57645/10.8080.03.1