Es presenten dos estudis del projecte Catàleg de Biodiversitat dels Paratges de la Moixina i del Parc Nou

21 de març de 2024. Web de Parcs naturals de Catalunya

El 21 de març, coincidint amb el dia internacional dels boscos, es van presentar els nous estudis sobre heteròcers (arnes o papallones nocturnes) i mol·luscs (cargols) dins el projecte de Catàleg de biodiversitat dels paratges de la Moixina i del Parc Nou.

Consulteu el text sencer de la notícia al web de Parcs naturals de Catalunya.


Olot adquireix 4 noves parcel·les dels aiguamoixos de la Moixina per garantir la preservació

23 de novembre de 2023. Ajuntament d’Olot

El Ple de l’Ajuntament d’Olot d’aquest novembre ha aprovat l’adquisició de 4 finques del sector de la Moixina. Es tracta d’una extensió total de 14.550 m2 situats en els paratges de la Moixina, entre la carretera de la Moixina, el prat de la Salut, Can Fumarola i el Mas Masdavall. La compra dels terrenys – amb un import de 29.100 € – permetrà connectar aquests terrenys amb els que ja són propietat municipal.   

La primera adquisició de terrenys en els paratges de la Moixina data de 1988. Van ser 6.000 m2 aproximadament que es va cedir, el seu ús, a la Junta de Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa per iniciar la recuperació dels Aiguamoixos. Amb la compra -aprovada per unanimitat en el ple d’aquest dijous- l’Ajuntament d’Olot establirà un nou acord amb el Parc Natural que permeti continuar amb la gestió d’aquest espai, que també compta amb terrenys propietat de la Generalitat de Catalunya.

Llegiu la notícia sencera al web de l’Ajuntament d’Olot.

Consulteu l’acta de la sessió
Acta de la sessió


El ple Municipal de l’Ajuntament d’Olot aprova una moció per la recuperació dels aiguamolls de la Moixina

En la sessió ordinària del 30 de març de 2023 del Ple Municipal de l’Ajuntament d’Olot es va aprovar per unanimitat de la moció per la recuperació dels aiguamolls de la Moixina, la qual incloïa les propostes següents:

  1. La restauració i ampliació dels aiguamolls, pel camí de la Deu Vella i en direcció nord-est de la zona dels Estanys d’en Broc i de la Font de la Deu Grossa, a les zones més deprimides conformades per sòls argilosos poc permeables.
  2. Instar al Parc Natural de la Zona Volcànica que promogui la declaració de Reserva Natural Parcial als hàbitats d’aiguamolls actuals i els que vagin essent restaurats, amb la posterior incorporació a l’inventari de zones humides de Catalunya i a l’Inventario Nacional de Zonas Húmedas.
  3. Fomentar la restauració d’hàbitats i la recuperació de les espècies de flora i fauna autòctones i pròpies dels aiguamolls d’aquest paratge, tenint en compte les reeixides experiències realitzades a la Deu Vella, el Pla de Jordà i Camp d’en Broc per tal d’afavorir la successió ecològica natural de les espècies.
  4. Recuperar i catalogar els antics camins perduts no motoritzats, prioritzant el que connectava els Prats de la Mandra amb la Moixina, passant pel Molí de les Fonts, per tal de facilitar les interconnexions a peu i la mobilitat saludable en un espai planer limítrof amb el nucli urbà d’Olot.

Consulteu l’acta de la sessió