Citacions d’Odonats

Grup Divisió Espècie Observacions Referència Observació de camp Citació bibliogràfica
Odonats Aeshna affinis Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Aeshna cyanea Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Michael Lockwood, 2021. Treball de camp (DG5768)
Odonats Aeshna cyanea Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Aeshna mixta Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Anax imperator Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Michael Lockwood, 2021. Treball de camp (DG5768)
Odonats Anax imperator Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Anax parthenope Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Boyeria irene Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Michael Lockwood, 2021. Treball de camp (DG5768)
Odonats Boyeria irene Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Calopteryx haemorrhoidalis Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Michael Lockwood, 2021. Treball de camp (DG5768)
Odonats Calopteryx haemorrhoidalis Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Calopteryx virgo Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Michael Lockwood, 2021. Treball de camp (DG5768)
Odonats Calopteryx virgo Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Calopteryx xanthostoma Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Ceriagrion tenellum Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Chalcolestes viridis Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Michael Lockwood, 2021. Treball de camp (DG5768)
Odonats Chalcolestes viridis Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Coenagrion mercuriale Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Michael Lockwood, 2021. Treball de camp (DG5768)
Odonats Coenagrion mercuriale Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Coenagrion puella Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Michael Lockwood, 2021. Treball de camp (DG5768)
Odonats Coenagrion puella Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Coenagrion scitulum Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Cordulegaster boltonii Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Michael Lockwood, 2021. Treball de camp (DG5768)
Odonats Cordulegaster boltonii Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Crocothemis erythraea Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Michael Lockwood, 2021. Treball de camp (DG5768)
Odonats Crocothemis erythraea Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Enallagma cyathigerum Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Erythromma lindenii Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Erythromma viridulum Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Gomphus pulchellus Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Ischnura elegans Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Ischnura graellsii Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Michael Lockwood, 2021. Treball de camp (DG5768)
Odonats Ischnura graellsii Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Ischnura pumilio Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Lestes virens Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Libellula depressa Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Libellula quadrimaculata Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Onchyogomphus forcipatus Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Onchyogomphus uncatus Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Orthetrum brunneum Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Orthetrum cancellatum Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Orthetrum coerulescens Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Oxygastra curtisii Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Platycnemis acutipennis Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Platycnemis latipes Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Pyrrhosoma nymphula Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Michael Lockwood, 2021. Treball de camp (DG5768)
Odonats Pyrrhosoma nymphula Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Sympecma fusca Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Sympetrum fonscolombii Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Michael Lockwood, 2021. Treball de camp (DG5768)
Odonats Sympetrum fonscolombii Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Sympetrum sanguineum Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Sympetrum striolatum Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Michael Lockwood, 2021. Treball de camp (DG5768)
Odonats Sympetrum striolatum Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Odonats Trithemis annulata Lockwood, M. 2022. Catàleg dels odonats de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Generated by wpDataTables