Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou

Miquel Jover Benjumea

Grup de Flora i Vegetació, Departament de Ciències Ambientals, Universitat de Girona

Es presenta el catàleg de les espècies de briòfits que es fan a l’àmbit de la Moixina i el Parc Nou d’Olot, a partir tant del treball de camp com d’un buidatge bibliogràfic.

Més informació