Briòfits

Grup Divisió Espècie Observacions Referència Observació de Camp Plec d'herbari Citació bibliogràfica
Briòfits Molses Alleniella besseri Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Alleniella besseri Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Molses Alleniella complanata Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5769) Observació de camp
Briòfits Molses Alleniella complanata Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Molses Amblystegium serpens Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Amblystegium serpens Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari Citació bibliogràfica
Briòfits Molses Anomodon attenuatus Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768; DG5769) Observació de camp
Briòfits Molses Anomodon attenuatus Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari Citació bibliogràfica
Briòfits Molses Anomodon viticulosus Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Anomodon viticulosus Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari Citació bibliogràfica
Briòfits Molses Brachythecium rivulare Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Briòfits Molses Brachythecium rutabulum Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Brachythecium rutabulum Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari Citació bibliogràfica
Briòfits Molses Bryoerythrophyllum recurvirostrum Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5769) Observació de camp
Briòfits Molses Bryoerythrophyllum recurvirostrum Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari Citació bibliogràfica
Briòfits Molses Bryum argenteum Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Bryum argenteum Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Molses Bryum gemmiferum Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Bryum gemmiferum Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Molses Bryum radiculosum Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Bryum radiculosum Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Hepàtiques Chiloscyphus polyanthos Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Hepàtiques Chiloscyphus polyanthos Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari Citació bibliogràfica
Briòfits Molses Cirriphyllum crassinervium Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Cirriphyllum crassinervium Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari Citació bibliogràfica
Briòfits Hepàtiques Conocephalum conicum Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Hepàtiques Conocephalum conicum Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Observació de camp
Briòfits Molses Cratoneuron filicinum Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Cratoneuron filicinum Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Molses Ctenidium molluscum Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Ctenidium molluscum Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Molses Dialytrichia mucronata Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Dialytrichia mucronata 0 Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Molses Didymodon luridus Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Didymodon luridus Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Molses Ditrichum flexicaule Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Briòfits Molses Encalypta streptocarpa Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Encalypta streptocarpa Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Molses Fissidens dubius Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768; DG5769) Observació de camp
Briòfits Molses Fissidens dubius Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Molses Fissidens ovatifolius 0 Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Briòfits Molses Fissidens taxifolius Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5769) Observació de camp
Briòfits Molses Fissidens taxifolius Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Hepàtiques Frullania dilatata Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Hepàtiques Frullania dilatata Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari Citació bibliogràfica
Briòfits Molses Grimmia pulvinata Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Grimmia pulvinata Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Molses Hedwigia ciliata Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Hedwigia ciliata 0 Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari Citació bibliogràfica
Briòfits Molses Homalothecium sericeum Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Homalothecium sericeum Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari Citació bibliogràfica
Briòfits Molses Hypnum cupressiforme 0 Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768; DG5769) Observació de camp
Briòfits Molses Hypnum cupressiforme 0 Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari Citació bibliogràfica
Briòfits Molses Isothecium alopecuroides Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Briòfits Hepàtiques Lejeunea cavifolia Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768; DG5769) Observació de camp
Briòfits Hepàtiques Lejeunea cavifolia Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Molses Leucodon sciuroides Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Leucodon sciuroides Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Molses Lewinskya affinis Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Lewinskya affinis Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Hepàtiques Lophocolea bidentata Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Hepàtiques Lophocolea bidentata Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Hepàtiques Lunularia cruciata Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Hepàtiques Lunularia cruciata Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Observació de camp Citació bibliogràfica
Briòfits Hepàtiques Marchantia polymorpha Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Hepàtiques Metzgeria conjugata Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5769) Observació de camp
Briòfits Hepàtiques Metzgeria conjugata Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Hepàtiques Metzgeria furcata Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768; DG5769) Observació de camp
Briòfits Hepàtiques Metzgeria furcata Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari Citació bibliogràfica
Briòfits Molses Mnium marginatum Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Briòfits Molses Orthotrichum diaphanum Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Orthotrichum diaphanum Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Molses Oxyrrhynchium hians Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Oxyrrhynchium hians Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari Citació bibliogràfica
Briòfits Molses Oxyrrhynchium speciosum Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Oxyrrhynchium speciosum Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Hepàtiques Pedinophyllum interruptum Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Hepàtiques Pedinophyllum interruptum Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari Citació bibliogràfica
Briòfits Hepàtiques Pellia endiviifolia Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Hepàtiques Pellia endiviifolia Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Hepàtiques Plagiochila porelloides Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Hepàtiques Plagiochila porelloides Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Molses Plagiomnium affine Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5769) Observació de camp
Briòfits Molses Plagiomnium affine Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Molses Plagiomnium cuspidatum Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768; DG5769) Observació de camp
Briòfits Molses Plagiomnium cuspidatum Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari Citació bibliogràfica
Briòfits Molses Plagiomnium rostratum Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Plagiomnium rostratum Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari Citació bibliogràfica
Briòfits Molses Plagiomnium undulatum Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Plagiomnium undulatum Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari Citació bibliogràfica
Briòfits Molses Plagiothecium nemorale Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Briòfits Molses Platyhypnidium riparioides Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Hepàtiques Porella platyphylla Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768; DG5769) Observació de camp
Briòfits Hepàtiques Porella platyphylla Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari Citació bibliogràfica
Briòfits Hepàtiques Radula complanata Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5769) Observació de camp
Briòfits Hepàtiques Radula complanata Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Molses Rhynchostegiella litorea Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Rhynchostegiella litorea Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Molses Scorpiurium circinatum Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Briòfits Molses Serpoleskea confervoides Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Briòfits Molses Syntrichia laevipila Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Syntrichia laevipila Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Molses Syntrichia papillosa Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Syntrichia papillosa Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Molses Taxiphyllum wissgrillii Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Citació bibliogràfica
Briòfits Molses Thamnobryum alopecurum Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Thamnobryum alopecurum Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Molses Tortella tortuosa Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Tortella tortuosa Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Molses Tortula atrovirens Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Tortula atrovirens Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Briòfits Molses Tortula muralis Miquel Jover Benjumea, 2018. Treball de camp (DG5768) Observació de camp
Briòfits Molses Tortula muralis 0 Miquel Jover Benumea. 2020. Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou Plec d'herbari
Generated by wpDataTables